Araştırma Kavramı Üzerinden Günümüz Haber Sitelerini Anlamak

Araştırma Kavramı

İnsanların her gün bilgiyle kuşatıldıkları medyatik bir ortamda yaşanmakta ve görece çok şey bilmekte ancak çok az bilgi kullanılmaktadır. Bunu destekleyen, bize aktarılanların aslında kimi zaman bilgi kırıntılarından başka bir şey olmadığı gerçeğidir. Bir aktüalite diğerini kovalamakta ve sonuçta kimsenin sonunu göremediği hikayeler birbirine karışmaktadır. -Jean Baudrillard'ın da yazılarında vurguladığı gibi- yurttaşların hiç sonu gelmeyen bir enformasyon tipisine tutulmaları ve kendilerini sarıp sarmalayan enformasyon akımının anlamını çıkarmaya yetecek kadar vakit bulamamaları tehlikesi söz konusudur. Oluşan bu ortamdaki enformasyon çokluğu yeni arayışlara yol açabilmekte, bu da toplumun -gerçekte varolmasa da- ihtiyaç duyması halinde yeni adlandırmaların oluşmasını sağlamaktadır.
Birkaç hafta önce Eskişehir'de bildiri sunarken, konuyla ilgili çizdiğim çerçevede John Pavlik'in, "Online medya, online gazetecilik ile birlikte vakitleri kısıtlı olan insanlara istediklerini verir" sözlerinden de faydalanmıştım. Araştırmacı Gazetecilik dersinin vizesine hazırlanırken yukarıdaki alıntıyı gördüm, çalışmamla alakalı olduğundan birkaç ayrıntının üzerinden geçmek gerekiyor.

Çalışmamın ana konusu Arama Motoru Optimizasyonu'nun Haber Diline Etkisi idi. Bu noktada arama motorlarının çalışma mantığını doğru bir şekilde ele almam gerekiyordu. İnternette yayın yapan 2 önemli haber sitesi örneklemim olduğundan, bu çalışma mantığını haber siteleri üzerinden anlatmayı seçtim. Vurgulamam gereken önemli bölümler, vizesine çalıştığım derste karşıma çıktı. "İşte tam olarak bunu ifade etmek istiyordum" dedim.

Haberlerin derli toplu bir şekilde, belirli bir hiyerarşiye dayanarak hazırlanmasını arama motorları da istiyor. Neden? Çünkü çekirdeğinde bulunan algoritmalar kullanıcılara en doğru bilgiyi sunmak için geliştirildi. Bizim haber sitelerinde ne var? Jean Baudrillard'ın ifade ettiği gibi, hiç sonu gelmeyen bir enformasyon tipisi. İşte bu yüzden Wikipedia örneğini kullanmıştım. Bir olay ile alakalı 100 dağınık haber yerine, bütün ayrıntıların bulunduğu tek bir bilgi deposu.

Bu hayatta tıklanmaktan daha önemli şeyler var, yakında zor da olsa öğrenecekler.